Gallo-
Romeins
Weekend

Editie 2019Info

Algemene informatie

Het Gallo-Romeins Weekend (GRW) in Wervik is een tweejaarlijks evenement, waarbij, door gebruik te maken van reënacting en living history, de IJzertijd en de Romeinse tijd terug tot leven komt. Het vindt plaats tijdens het eerste, volledige weekend van oktober in de pare jaren.

Van bij aanvang werd besloten om dit festival zo historisch correct mogelijk te brengen. Dit is ook de belangrijkste eis die we aan onze deelnemende groepen stellen. Het domein is daarom ook opgedeeld in twee delen. Het hoofdgedeelte waar de meeste groepen onderdak vinden en een kleiner gedeelte met infostands en meer alternatieve benaderingen.

Deze keuze heeft ervoor gezorgd dat het GRW een educatief verantwoord evenement is waarbij de bezoeker heel wat opsteekt over het dagelijkse en militaire leven uit die periode. Onze reënactors zijn stuk voor stuk experts in hun specialiteit. Er zijn de militairen maar daarnaast kan je ook terecht bij schoenmakers, mandenvlechters, smeden, wevers,… .

Naast mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, dagjesmensen en families mag het GRW ook talrijke leerlingen uit het secundair onderwijs verwelkomen. Deze laatsten komen tijdens het weekend, en dus op een vrije dag, in klasverband om die periode beter te leren kennen. We mogen scholen ontvangen uit heel Vlaanderen en ook Wallonië. Dat onze aanpak aansluit op het leerplan wordt bewezen doordat heel wat van die scholen vaste bezoekers zijn geworden.

In het verleden zijn er al heel wat grote namen uit de wereld van de reënacting langs geweest. The Ermine Street Guard (UK), Römer Cohorte Opladen (D), Ave Bagacum (F), les Ambiani (FR), les Enfants de Finn (F) om er maar een paar te noemen. Anderen, zoals het ‘Romeinse’ Legio XI Claudia Pia Fidelis en het ‘“Keltische’ Deuoxtonion, beiden uit eigen land, zijn als het ware ontstaan door het GRW en kregen er ook de eerste kans om met het grote publiek in contact te komen. Legio XI is ondertussen uitgegroeid tot één van de beste ‘Romeinse’ groepen uit Europa.

Wie?

Bescheiden gestart in 1996 (in 1996, 1997, 1998 & 1999 was het een jaarlijks evenement) is het GRW uitgegroeid tot het grootste in zijn soort binnen de Benelux en Noord-Frankrijk. Tot en met 2017 werd het GRW georganiseerd door de vzw Viroviacum Romanum (VR) en vanaf 2019 is de dochter- vzw Gallo-Romeins Weekend de organisator. Wegens de restricties omtrent de geldende Covid-19 maatregelen kan het evenement in 2021 niet plaatsvinden en wordt het met een jaar uitgesteld naar 2022. Vzw Gallo-Romeins Weekend zal het evenement evenwel om de 2 jaar blijven organiseren om een zo kwalitatief mogelijk aanbod te brengen voor ons publiek. VR zal zich in de toekomst richten op workshops, lezingen, tentoonstellingen, daguitstappen, het opvolgen van archeologische opgravingen in Wervik… . Meer info over VR vind je op: www.viroviacum.be.

De vzw GRW bestaat uit een groep enthousiaste, onbezoldigde mensen die zich inzetten om de IJzertijd en de Romeinse periode visueel te laten herleven. Inspiratie en motivatie komen van het gegeven dat Wervik een Keltische woonplaats was en tijdens de Romeinse periode een belangrijke vicus. Op de Tabula Peutingeriana, beter gekend als de Peutingerkaart, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana) staan alleen Tongeren en Wervik als enige Vlaamse steden vermeld.

Naast het dagelijks bestuur bestaat de vzw GRW uit werkgroepen die de verschillende facetten van dergelijke organisatie op zich nemen. Zo zijn er de werkgroepen programmatie, communicatie, logistiek, veiligheid, …. . Een aangestelde hoofcoördinator leidt alles in goede banen. Personen die zich aangesproken voelen om mee te helpen, hetzij in een van de werkgroepen, hetzij als vrijwilliger tijdens het GRW, kunnen zelf kan contact opnemen via medewerkers@galloromeinsweekend.be.

Foto's

Foto's van voorgaande edities

Partners

Contacteer ons

Heeft u nog vragen, meer info nodig of wilt u zich opgeven als vrijwilliger?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Uw bericht werd doorgestuurd.